Thuiszorg in 2018

Het vertrekpunt van thuiszorg is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) die inhoudt dat iedereen lid is van de samenleving en een bijdrage zal moeten leveren. WMO wilt ook zeggen dat er een vorm van zelfredzaamheid moet zijn. Mantelzorg zal tekortkoming aan moeten vullen om ons maatschappelijk doel in de zorg optimaal te kunnen beheersen. Het uitgangspunt voor de thuiszorg is om de zorgbehoevende zo lang mogelijk in zijn of haar eigen woning te kunnen laten wonen. Thuiszorg moet de geestelijke gezondheid bevorderen door cliënten in een vertrouwde omgeving te laten wonen zodat de lichamelijke tekorten aangevuld kunnen worden en sociale behoeftes en controles uitgevoerd kunnen worden.

 

Slim sluitwerk in de thuiszorg

Per maand stijgen de aantallen patiënten in de thuiszorg. We moeten simpel en veilig bij de hulpbehoevende kunnen komen. Dit kan onder andere door slim sluitwerk toe te passen. Om de woningtoegangsdeur veilig te beheren en te gebruiken dient het product aan een drietal belangrijke randvoorwaarden te voldoen:

 • Veiligheid
 • Beheersbaarheid
 • Privacy

De gebruikers van de toegang zijn:

 • De cliënt
 • Medebewoners
 • Mantelzorg (buren, buurtgenoten, medebewoners in appartementen)
 • Familie
 • Thuiszorg

 

Oplossingen

De uitdaging is om een oplossing te vinden waarbij alle gebruikers veilig en beheersbaar gebruik kunnen maken van de toegang en waarbij privacy gegarandeerd kan worden. Dit alles rekening houdend met reeds bestaande situaties, zoals bouwkundige situaties en het gebruik in de praktijk. Er zijn verschillende oplossingen waarbij veiligheid gegarandeerd kan worden. Maar wanneer er eventuele bouwkundige aanpassingen plaats moeten vinden komen hier ook montagekosten bij kijken. In deze blog brengen we de beste oplossingen onafhankelijk in beeld. De oplossingen waar zo min mogelijk bouwkundige aanpassingen aan te pas komen.

 

Oplossing 1: De sleutelkluis

Tot 2016 de meest gekozen oplossing. De sleutel wordt aangeboden middels een code, moedersleutel of elektronische sleutel, gemonteerd in een mini-kluis op de deur of aan de gevel. In het kluisje zit de toegangssleutel die doorgegeven kan worden aan de thuiszorg en de mantelzorg. Het is verstandig om te gaan voor een SKG** gekeurde uitvoering.

 

Voor- en nadelen

Het voordeel is dat de sleutelkluis goedkoop in aanschaf en montage is. Een nadeel is dat het stigmatiserend is en sleutelbeheer voor de thuiszorg veel tijd kost.

 

Oplossing 2: Motorcilinder

In 2016 en 2017 zijn er negatieve ervaringen geweest met meer dan 200.000 sleutelkluizen in Nederland. De motorcilinder wordt sindsdien steeds meer uitgeprobeerd, ook in de rest van Europa en de Verenigde Staten worden deze producten steeds meer toegepast. Vooral sinds de acceptatie van de komst van de smartphone vinden deze producten de weg steeds sneller naar de thuiszorg. Ook in dit geval is het verstandig om te gaan voor de SKG** of SKG*** gekeurde uitvoering. Het voordeel van de motorcilinder is dat het product niet stigmatiserend is en dat deze systemen middels een app makkelijk integreren in huis automatisering systemen (domotica).

 

Voor- en nadelen

Er zijn een aantal vraagstukken en nadelige ervaringen. Om deze reden ontstaan er al tweede en zelfs vierde generaties van producten.

Enkele vraagstukken:

 • Kan er wel voldoende privacy gegarandeerd worden?
 • Wie doet de uitgifte van de sleutel?

Enkele nadelen:

 • Het product moet nog echt volwassen worden.
 • Batterij gebruik.
 • Lampjes.
 • Geluiden van het motortje, waarbij de deur als een klankbord werkt.
 • Waarschuwingspiepjes dat de batterij leeg zijn.
 • Batterij gevoed? Moderne technieken met piepjes en lichtjes worden vaak door de cliënten als negatief ervaren. Ondanks dat deze producten door de cliënten vaak met de sleutel gebruikt kunnen worden.
 • Onderhoud.

 

Gebruik motorcilinder middels een app

Het woord ‘motorcilinder’ omschrijft eigenlijk al wat het is. Het is een cilinder met een hulpmotor. De meeste deuren in Nederland zijn 40mm dik. Volgens het bouwbesluit mag een deur 8 mm krom zijn. In vele gevallen is een motor dan al niet sterk genoeg om deze deur goed te kunnen sluiten. Er zijn nu een handjevol producten die sterk genoeg zijn om de deur automatisch te openen middels een app: Nemef / Entr / Portier / Relieve / Telelock / Flexeria /Invited / Danalock / CES easy / Ivana Easy / NUKI.

 

Oplossing 3: TONK sleutel oplossing

Deze oude techniek wordt ingezet voor het sluiten. Er wordt geen gebruik gemaakt van motortjes of batterijen in de deur en er zijn geen bouwkundige aanpassingen nodig. De deur kan zonder internetverbinding geopend worden en toch is het echt een slim sluitwerk product. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. In de deur komt een mechanische cilinder, en bewoners, medebewoners, familie en de mantelzorg kunnen een gewone sleutel blijven behouden.

 

Voor- en nadelen

De TONK sleutel oplossing heeft een product update via de Bluetooth technologie 4.0 waarbij intelligente sleutels voor medewerkers in de zorg snel worden geüpdatet. Middels een handige app kan een sleutel worden voorzien van een bepaalde geldigheid door het meegeven van een tijdschema. Dit vindt plaats in de sleutel. Er kan in feite in één klik realtime veilig commando’s worden gegeven waarbij het offline sleutelbeheer zonder batterij of bekabeling in de deur in tact blijft. Hierbij wordt gelijk duidelijk dat er door tijdwinst veel geld bespaard wordt. De gebruiker en/of mantelzorgers, zoals bijvoorbeeld de buren, kunnen gewoon de deur blijven openen middels een mechanische sleutel, waarbij het vertrouwde gevoel van het verleden behouden blijft.

 

Neem contact op

Er zijn nog veel meer oplossingen toe te passen. Zoals een oplossing waarbij de deur is voorzien van een draaideurautomaat, in verband met rolstoelgebruik, of waarbij alles is weggewerkt in de kruk en het slot. Om tot de juiste keuze te komen zal er een deskundige opname moeten plaatsvinden. Niet elke deur in Nederland is hetzelfde. Met een landelijk netwerk van specialisten staan wij tot uw beschikking. Neem contact op met één van onze adviseurs voor meer informatie!